Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger til udsendelse af nyhedsbrev

Hvis du har sat kryds i boksen ”Tilmeld nyhedsbrev”, giver du dit samtykke til, at Eagle Media (se kontaktoplysninger nedenfor) må indsamle og behandle dit navn og din e-mailadresse til at kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud. Din e-mailadresse vil desuden blive brugt til at målrette annoncer på Facebook, Google og lignende tjenester.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af personoplysninger

Du kan altid trække dit samtykke til den ovennævnte behandling tilbage. Dette kan du gøre ved at benytte linket i bunden af hver enkelt e-mail fra os med nyhedsbreve og tilbud. Alternativt er du velkommen til at kontakte os på [email protected] og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails og markedsføring fra Eagle Media.

Behandling af dine personoplysninger til behandling af henvendelse

Når du udfylder kontaktformularen med navn, e-mailadresse og eventuelt telefonnummer, behandler vi disse personoplysninger til at besvare din henvendelse.

Datasikkerhed

Vi behandler alle personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi anvender databehandlere til den nævnte behandling af dine personoplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi benytter ikke databehandlere placeret i usikre tredjelande, medmindre de er i stand til at stille passende garantier for beskyttelsen af dine personoplysninger, f.eks. gennem tiltrædelse af EU US Privacy Shield i forhold til virksomheder placeret i USA.

Kontaktoplysninger ved anmodning om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler

Du har i henhold til Persondataforordningen og databeskyttelsesloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt heri ved at rette henvendelse til os:

Eagle Media IVS
Strandvejen 9, 1.
9000 Aalborg
CVR-nr. 37393487
E-mail: [email protected]

Anmodning om berigtigelse, ophør af behandling eller sletning

Hvis der er fejl i de personoplysninger, vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til den nævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan det til enhver tid ske som beskrevet ovenfor ved henvendelse til [email protected].

Hvor længe opbevares dine personoplysninger

Eagle Media gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med oplysningerne, jf. pkt. 1 ovenfor.

Hvis din henvendelse ikke leder til et kundeforhold med Eagle Media, vil dine personoplysninger blive slettet, når det er klart, at der ikke bliver yderligere kontakt. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil din e-mailadresse dog blive gemt og anvendt til udsendelse af nyhedsbreve mv. som beskrevet i pkt. 1, indtil du trækker dit samtykke hertil tilbage.

For at sikre dokumentation for overholdelse af særligt persondataforordningen, databeskyttelsesloven og markedsføringsloven, vil Eagle Media opbevare dit navn, din e-mailadresse samt din afgivelse af dette samtykke i 2 år efter, at du har trukket samtykket tilbage.

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over Eagle Medias behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen: Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail: [email protected].

Bliv ringet op Kasper Stück